Face skin tightening - Thon gọn và căng da mặt sẵn sàng dự tiệc với Ultra S Line

Face skin tightening - Thon gọn và căng da mặt sẵn sàng dự tiệc với Ultra S Line

Đối Tượng: Da mặt nhão, mặt phúng phính, không thon gọn, mặt hơi béo và cần thon gọn ngay tức thì. Dành cho người trẻ từ 32 trở lại, ngại làm máy móc và ngại tiêm chích. Kết quả thấy ngay sau lần đầu tiên.

3.500.000/ 1 lần

Bài sau →